Verzekering

Vertrek vol vertrouwen met de AXA Reisverzekering!

Zijn uw vakantieplannen al in kannen en kruiken? Vertrek zonder risico met onze reisverzekering. U bent verzekerd en gedekt voor uw volgende reis in Europa met Flamingo Busvakanties voor kleine en grote onvoorziene omstandigheden.

Hebt u een contactpersoon nodig?

Als u vragen hebt voor, tijdens of na uw reis kunt u telefonisch of via mail contact met ons of Flamingo Busvakanties opnemen. Eén nummer (24 uur per dag en 7 dagen per week) voor een onmiddellijke tussenkomst: +32 2/550 05 55.

Zijn uw persoonlijke spullen gestolen of beschadigd?

Uw dringende aankopen worden terugbetaald, en u wordt bijgestaan in geval van diefstal van uw identiteitspapieren (voorbeeld: tussenkomst van €65 voor de taxirit tot aan de ambassade om uw administratieve formaliteiten te vervullen).

Gezondheidsproblemen in het buitenland?

Wij betalen de medische en hospitalisatiekosten in het buitenland terug tot € 250.000. Eén nummer (24 uur per dag en 7 dagen per week) voor een
onmiddellijke tussenkomst: +32 2/ 550 05 55. Verkiest u een onlineconsultatie bij een arts in België?
Maak gratis een afspraak via Doctors Online op het nummer +32 2/ 550 05 55.

Bijstand in geval van onvoorziene omstandigheden tijdens uw vakantie?

Breekt er na uw vertrek een pandemie uit in het land waar u verblijft? U geniet bijstand indien u ziek wordt of hulp nodig hebt om terug te keren naar België.


TARIEFBEREKENING VOOR AFREIZEN VOOR 01/01/2023

Tijdelijke Reisverzekering (Bijstand Personen - Annulatie en Onderbreking van de reis) = 6,1% van de reiswaarde (minimum van 30 EUR per Contract)

TARIEFBEREKENING VOOR AFREIZEN NA 01/01/2023

Tijdelijke Reisverzekering (Bijstand Personen - Annulatie en Onderbreking van de reis) = 6,4%% van de reiswaarde (minimum van 35 EUR per Contract)


De reisverzekering omvat de waarborg 'Bijstand Personen' en 'Annulatieen Onderbreking van de reis' en dient onderschreven te worden bij de boeking

van de reis wanneer de afreis plaatsvindt in minder dan 30 dagen of tot 7 dagen na boeking van de reis wanneer de afreis plaatsvindt in 30 Dagen of meer.Bijstand Personen

Tijdelijke Contracten
Horizon verblijf max. 45 Dagen
Dekking Europa

Dekking van de medische kosten* als gevolg van een ziekte of een ongeval in het buitenland

**

€ 250.000

Terugbetaling van de medische kosten* in België (na hospitalisatie in het buitenland)

€ 6.500

Opzoekings- en reddingskosten

€ 6.250

Terugbetaling van hotelnachten in geval van ongeplande verlenging, onder andere te wijten aan een medische oorzaak
of de uitbraak van een plotselinge pandemie die reizen onmogelijk maakt **

Max. € 125/nacht/kamer
max. € 1.250

Dekking voor wintersporten: (medische kosten, forfaits, reddingskosten, ...)

Steeds gedekt

Dringende aankopen indien de bagage verloren is (tandenborstel, ...)

Max. € 125/verzekering/reis

Terugbetaling van de sportforfaits in geval van ongeval waardoor het tijdens het verblijf onmogelijk is om de geplande sport te beoefenen (kitesurfen, golflessen, ...)

Max. € 125/verzekering/reis


Terugbetaling van de lessen (duiklessen, golflessen)

Max. € 125/verzekering/reis


Annulatie en Onderbreking van de Reis


Dekking:

 • annulatie voor vertrek**
 • onderbreking tijdens de reis

Waarde van de reis
(met een maximum van € 4.000)

* Met een eigen risico van € 80

** in geval van een pandemie door een besmettelijke ziekte afgekondigd door de WHO

(Wereldgezondheidsorganisatie):

1. Dekken wij :

 • In het buitenland, in geval van een pandemie, indien de Belgische autoriteiten of de autoriteiten van het land dat de verzekerde bezoekt of de Europese autoriteiten op de vertrekdatum streng afraden om de afreis te maken. Deze dekking is beperkt tot maximum € 6 500 in geval van een besmettelijke ziekte gelinkt aan de pandemie en geldt alleen voor de volgende kosten: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en ter beschikkingstelling van een chauffeur.

2. Wij dekken niet :

 • de schadegevallen in het buitenland en in geval van een pandemie indien de Belgische autoriteiten of de autoriteiten van het land dat de verzekerde bezoekt of de Europese autoreiten op de vertrekdatum de afreis hebben verboden.
 • de annulatie in geval van ziekte zonder medisch attest van de behandelende arts.
 • de annulatie van een reis naar een zone die streng wordt afgeraden of verboden door de Belgische autoriteiten of de autoriteiten van het land dat de verzekerde bezoekt of de Europese autoriteiten (behalve indien de reiziger ziek is of in quarantaine bij vertrek).
 • alle kosten waarvoor u wettelijk of contractueel recht hebt op een terugbetaling door de reisorganisator (vervoermaatschappij, reisagentschap...).

Mogelijke vragen:

Ik vertrek op vakantie, sluit ik een verzekering af?

■ Omdat onvoorziene omstandigheden niet enkel anderen overkomen!

Het hoeft u maar één keer te overkomen: een ongeval of ziekte waardoor u niet kunt vertrekken, diefstal van uw identiteitsdocumenten ter plaatse ... De reisverzekering dekt meer dan enkel een terugbetaling van medische kosten. U kunt ons op ieder ogenblik voor, tijdens en na uw reis telefonisch bereiken.

Als aanvulling op mijn huidige dekkingen die beperkt blijven! Of het nu bijvoorbeeld via het ziekenfonds, een hospitalisatieverzekering of een kredietkaart is, u wordt slechts gedeeltelijk en soms na lange tijd vergoed voor hospitalisaties die in sommige landen heel duur kunnen zijn. Bovendien zijn de personen die u vergezellen niet altijd gedekt.

Waarom vertrekken met de reisverzekering van AXA?

■ Dekking in Europa die u bijstand verleent en u uw uitgaven in onvoorziene omstandigheden vergoedt.

■ Contractsluiting voor één persoon, een groep personen die samen reizen of een volledig gezin.

Bijstand bij onvoorziene omstandigheden!

■ Als u ziek wordt op het ogenblik van uw vertrek wordt het deel dat door de reisorganisator niet terugbetaald wordt, teruggestort na vertoon van medische bewijsstukken.

■ Breekt er na uw vertrek een pandemie uit in het land waar u verblijft? U geniet bijstand indien u ziek wordt of hulp nodig hebt om terug te keren naar België.

■ Bij verlenging van uw verblijf om redenen buiten uw wil (medische problemen, pandemie, ...) nemen wij de hotelkosten ten laste (tot € 125/nacht/kamer voor een totaal van maximaal € 1.250).

■ U bent met vakantie in een zone die niet strikt wordt afgeraden door de FOD Buitenlandse Zaken en toegelaten is door de lokale autoriteiten, u kan een terugbetaling van het niet-verbruikte deel van uw reis verkrijgen indien uw reis onderbroken wordt (medische redenen, overlijden, ...).


Voorbeelden van situaties gedekt met de reisverzekering van AXA

Reisannulatie:

Jan heeft een reis naar Duitsland geboekt. Bij de boeking heeft hij de annulatieverzekering van AXA afgesloten. Twee dagen voor zijn vertrek raakt hij bij een val van een ladder jammer genoeg gewond aan zijn heup. Hij kan niet op reis vertrekken.

In de Praktijk:

 • Jan neemt onmiddellijk telefonisch contact op met flamingo busvakanties of AXA.
 • We leggen hem uit hoe hij te werk moet gaan om alle reeds gemaakte kosten terug te krijgen (vlucht, hotels, excursies, enz.)
 • AXA betaalt de kosten terug die Jan niet heeft kunnen terugvorderen

Bijstand bij onvoorziene omstandigheden:

Piet en zijn gezin hebben een reis geboekt naar een land waar toeristische reizen volgens de FOD Buitenlandse Zaken mogelijk zijn. Hij heeft de reisverzekering van AXA afgesloten. Twee dagen voor hun terugkeer naar huis breekt er jammer genoeg een pandemie uit en Piet weet niet of ze naar huis kunnen terugkeren.

In de Praktijk:

 • Als de terugreis naar België ingewikkeld of zelfs onmogelijk is, kan Piet rechtstreeks telefonisch bij AXA informatie verkrijgen
 • Als het verblijf van Piet verlengd moet worden, voorziet AXA in een tussenkomst in de verblijfkosten (inclusief ontbijt) tot 125/nacht/kamer voor een totaal, van Maximaal € 1.250


Een verwittigde klant is er twee waard

Lees dit vooraleer je bij ons jouw Reisverzekering afsluit


Elke formule heeft haar beperkingen qua dekkingen, tegemoetkomingsgrenzen, eigen risico's en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen en beperkingen van ons verzekeringsproduct zijn de volgende:

 • Bijstand Personen: uitgesloten is schade als gevolg van een zware fout van de verzekerde, zijn deelname aan een wedstrijd op het ogenblik van het schadegeval, de schadegevallen in het buitenland en in geval van een pandemie indien de Belgische autoriteiten of de autoriteiten van het land dat de verzekerde bezoekt of de Europese autoriteiten op de vertrekdatum de afreis hebben verboden,...
 • Annulatie en onderbreking van de reis: Worden niet ten laste genomen de kosten die reeds door de reisorganisator of de verhuurorganisatie zijn terugbetaald aan de verzekerde, de annulatie en onderbreking van de reis in geval van een pandemie indien de Belgische autoriteiten of de autoriteiten van het land dat je bezoekt of de Europese autoriteiten, je bij jouw vertrek streng hebben afgeraden of hebben verboden om er naartoe te gaan (behalve indien de reiziger ziek is of in quarantaine moet voor het vertrek),....
 • In de verschillende dekkingen zijn uitgesloten opzettelijke feiten, zelfmoord en zelfmoordpogingen, ...
 • De Reisverzekering dient onderschreven te worden bij de boeking van de reis wanneer de afreis plaatsvindt in minder dan 30 dagen of tot 7 dagen na de boeking van de reis wanneer de afreis plaatsvindt in 30 dagen of meer.

In de verschillende dekkingen zijn uitgesloten opzettelijke feiten, zelfmoord en zelfmoordpogingen, ...


Je vindt alle details in de algemene voorwaarden

Pdf Reisbijstand Algemene Bepalingen

Pdf Reisbijstand Annulatie en Onderbreking van de reis

Pdf: Reisverzekering Bijstand Personen

Pdf Flamingo Busvakanties Productfiche

Neem er kennis van vooraleer je jouw contract ondertekent.

De Reisverzekering werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, onderworpen aan het Belgische recht. Het contract wordt gesloten voor een beperkte duur (verblijf van max. 45 dagen) en loopt dan af na afloop van die duur.

Vertrek met een gerust gemoed op reis, AXA staat u bij in geval van problemen!

Uw Verzekeringstussenpersoon: Flamingo Busvakanties, Kortrijksesteenweg 201, 8530 Harelbeke

Wilt u meer weten over onze reisverzekering?

Neem gerust contact op met Flamingo Busvakanties of surf naar axa.be

Niet tevreden? Laat het ons weten: Customer Protection, Troonplein 1, 1000 Brussel of surf naar www.axa.be/contact. Als de voorgestelde oplossing u niet schikt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in 1000 Brussel (www.ombudsman.as)
Terug naar boven