Verzekering

Meer zekerheid op reis met onze annulatie- en bijstandsverzekering.

Uw reispartner bij uitstek voor een vakantie zonder zorgen.

Het is erg belangrijk om goed verzekerd op reis te vertrekken.

We werken samen met AXA Assistance, een uitstekende referentie inzake reisbijstand en annulatie.TARIEFBEREKENING VOOR AFREIZEN NA 01/01/2018


Wat is allemaal gedekt in de reisbijstandspolis van AXA Assistance? Hieronder vindt U de belangrijkste waarborgen.

De voordeligste ­reisverzekering

Bijstand personen

1. Tussenkomst medische kosten : 250.000 €

2. Repatriëring naar België bij ziekte of ongeval (onbeperkte dekking).Reist u alleen en moet u in het buitenland langer dan 5 dagen in het ziekenhuis blijven, dan zorgen wij voor een reisbiljet voor een familielid (onbeperkte dekking) plus verblijfskosten (75€ per nacht per kamer, max. 750 €).

3. Indien uw verblijf in het buitenland om medische redenen dient verlengd te worden, dan nemen wij de verlenging van de hotelkosten van een andere verzekerde op ons, met een maximum van 75€ per nacht per kamer (750 € in totaal).

4. Dringende vervroegde terugkeer naar België bij zwaar ongeval of overlijden van een familielid t.e.m. de 2de graad (onbeperkte dekking)

5. In geval van overlijden van de verzekerde ten gevolge van ziekte of ongeval: wij zorgen voor alle formaliteiten ter plaatse, organiseren de repatriëring en zorgen voor de betaling van alle kosten ter plaatse (onbeperkte dekking).

6. Wij zorgen voor het doorgeven van dringende boodschappen

Verzekering

1. Annulatiekosten ten belope van de maximale reissom (max. 5.000 €). Indien u uw reis dient te annuleren om een geldige reden,betalen wij de annulatiekosten terug volgens onze polisvoorwaarden. De dekking geldt ook voor een reisgezel die gelijktijdig de reis en de polis heeft afgesloten.

De belangrijkste redenen:

- ziekte, ongeval of overlijden

- overlijden van een familielid tot de 2e graad

- stoffelijke schade aan uw onroerende goederen

- …

2. Niet verbleven vakantiedagen: indien u dient gerepatrieerd te worden wegens ziekte of ongeval, of indien u om een geldige reden vervroegd naar huis moet terugkeren, ontvangt u een vergoeding pro rata het aantal dagen dat u uw vakantie diende in te korten.Terug naar boven